Tjänster


                 

                Geomira Mätkonsult AB

                                   Kvalité Samarbete Ansvar

- Lägeskontroller och inmätningar

 

- Terrängmodeller

 

- Maskinstyrning

 

- Volymberäkningar

 

- Relationshandlingar


- Mängdberäkning/mängdreglering

 

Våra högteknologiska instrument:

 

- Totalstationer från Leica Geosystems

 

- Programvaran Tekla BIMsight och GEO professional från 

Svensk byggnadsgeodesi


Geomira Mätkonsult är ett företag inom

bygg- och anläggningsteknik.

 

Vi har fått förtroendet att samarbeta

i både små och stora projekt i Stockholm.

 

 

Vi tillhandahåller följande inom

 

Mätningstjänster och kontrollansvar:

 

- Anläggningsmätning

 

- Byggutsättning, prefab och finutsättning

 

- Grovutsättning mark 

 


 


 

 

Profil

 

Teknisk konsultverksamhet

inom bygg- och anläggningsteknik

Tjänster

 

Vi hjälper både små och stora företag samt privatpersoner med mätningstekniska tjänster

Kontakta oss

 

Geomira Mätkonsult AB

info@geomira.se

072-031 76 75